Keresés a Bibliában

18 1És Hóseásnak, az Ela fiának, az Izráel királyának harmadik esztendejében kezdett uralkodni Ezékiás, Akháznak, a Júda királyának fia. (2Kir 16,20.2Krón;29,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG