Keresés a Bibliában

16 1Pékának, a Remália fiának tizenhetedik esztendejében kezdett uralkodni Akház, Jótámnak, a Júda királyának fia. (2Krón 28,1) 3Hanem az Izráel királyainak útjokon járt, még az ő fiát is átvitte a tűzön, a pogányok útálatosságai szerint, a kiket az Úr az Izráel fiai előtt kiűzött volt. (2Kir 3,27.3Móz;18,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG