Keresés a Bibliában

4 1A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. (2Tim 3,1; Júd 1,14) 2Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben. (Luk 23,31; Péld 11,31; Jer 49,12) 3A kik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, a kik megismerték az igazságot. (Kol 2,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG