Keresés a Bibliában

17Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen. (Róm 16,27)

KNB SZIT STL BD RUF KG