Keresés a Bibliában

4Az felfuvalkodott, a ki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharczokban szenved, a melyekből származik irígység, viszálykodás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások, (1Tim,6 5. 7. 19. 1 Kor. 4,15.)

KNB SZIT STL BD RUF KG