Keresés a Bibliában

12Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket; (1Kor 16,18.1Tim;5,17; Zsid 13,7.17) 13És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. (Márk 9,50.2Kor;13,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG