Keresés a Bibliában

13Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (a minthogy valósággal az is), a mely munkálkodik is ti bennetek, a kik hisztek. (1Thess 1,2.2Thess;2,13;1,5; Gal 1,11;3,5; Eféz 3,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG