Keresés a Bibliában

5Hogy a mi evangyéliomunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Lélekben is, sok bizodalomban is; a miképen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek ti érettetek. (1Thess 2,5. 13. 1 Kor. 2,4. 5. 20. Zsid. 6,11. 2 Kor 6,3-7.)

KNB SZIT STL BD RUF KG