Keresés a Bibliában

3Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten előtt, a mi Atyánk előtt: (1Thess 3,6.5.8; Zsid 6,10; Jak 2,17.1Kor;13,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG