Keresés a Bibliában

5 1Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; (Csel. 1,7. Mát. 24,3. 36. 1Thess 4,9.) 19A Lelket meg ne oltsátok. (1Kor 14,30) 14Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. (1Kor 6,14;15,23; Róm 8,11;14,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG