Keresés a Bibliában

16Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; (Mát 25,31.2Thess;1,7.1Kor;15,52.1Kor;15,23) 17Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. (1Thess 5,10; Jel 11,12; Ján 14,3; Róm 8,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG