Keresés a Bibliában

10Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai; (Róm 12,6.7.2Kor;8,14; Mát 25,14.15) 11Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit szólja: ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon, a melyet Isten ád: hogy mindenben dícsőíttessék a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen. (2Kor 2,17;3,5.6; Kol 3,17.2Pét;3,18; Róm 16,27)

KNB SZIT STL BD RUF KG