Keresés a Bibliában

9Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; (2Móz 19,5.6; Jel 1,6; Ésa 3,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek; de a ki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen. (Mát 16,6.7)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. (1Pét 3,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2A Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. (Róm 1,7; Fil 1,2) 24Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm a mi híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az Ő testéért, a mi az egyház; (Fil 1,12.18;2,17; Róm 5,3.2Kor;1,5;4,17; Róm 8,17; Fil 3,10;2,8.2Thess;1,5; Jel 6,9) 9Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, (Kol 1,15.19; Ján 1,1; Fil 2,6;3,21) 10És ti Ő benne vagytok bételjesedve, a ki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak; (Ján 1,18; Róm 8,10.11.2Kor;3,17;4,7; Eféz 3,19; Fil 2,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG