Keresés a Bibliában

2 1Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irígykedést, és minden rágalmazást. (Jak 1,21;4,11; Eféz 4,22.31) 22A ki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott: (Ésa 53,9; Ján 8,46.2Kor;5,21) 24A ki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel szógyultatok meg. (Ésa 53,4.5; Kol 1,22; Gal 3,13;2,20; Róm 6,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG