Keresés a Bibliában

5 1Ez az Ádám nemzetségének könyve. A mely napon teremté Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremté azt. (1Móz 1,26;9,6) 2Férfiúvá és asszonynyá teremté őket, és megáldá őket és nevezé az ő nevöket Ádámnak, a mely napon teremtetének. (1Móz 1,27) 3Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendőt, és nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek. 4És telének Ádám napjai, minekutánna Séthet nemzette, nyolczszáz esztendőre, és nemze fiakat és leányokat. (1Krón 1,1) 5És lőn Ádám egész életének ideje kilenczszáz harmincz esztendő; és meghala. 6Éle pedig Séth száz öt esztendőt, és nemzé Énóst. 7És éle Séth, minekutánna Énóst nemzette, nyolczszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat. 8És lőn Séth egész életének ideje kilenczszáz tizenkét esztendő; és meghala. 9Éle pedig Énós kilenczven esztendőt, és nemzé Kénánt. 10És éle Énós, minekutánna Kénánt nemzette, nyolczszáz tizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. 11És lőn Énós egész életének ideje kilenczszáz öt esztendő; és meghala. 12Éle pedig Kénán hetven esztendőt, és nemzé Mahalálélt. 13És éle Kénán, minekutánna Mahalálélt nemzette, nyolczszáz negyven esztendeig; és nemze fiakat és leányokat. 14És lőn Kénán egész életének ideje kilenczszáz tíz esztendő; és meghala. 15Éle pedig Mahalálél hatvanöt esztendőt, és nemzé Járedet. 16És éle Mahalálél, minekutánna Járedet nemzette, nyolczszáz harmincz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. 17És lőn Mahalálél egész életének ideje nyolczszáz kilenczvenöt esztendő; és meghala. 18Éle pedig Járed száz hatvankét esztendőt, és nemzé Énókhot. 19És éle Járed, minekutánna Énókhot nemzette, nyolczszáz esztendőt; és nemze fiakat és leányokat. 20És lőn Járed egész életének ideje kilenczszáz hatvankét esztendő; és meghala. 21Éle pedig Énókh hatvanöt esztendőt, és nemzé Methuséláht. 22És járt Énókh az Istennel, minekutánna Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat. (1Móz 6,9;17,1) 23És lőn Énókh egész életének ideje háromszáz hatvanöt esztendő. 24És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé. (Zsid 11,5) 25Éle pedig Methusélah száz nyolczvanhét esztendőt és nemzé Lámekhet. 26És éle Methusélah, minekutánna Lámekhet nemzette, hétszáz nyolczvankét esztendőt; és nemze fiakat és leányokat. 27És lőn Methusélah egész életének ideje kilenczszáz hatvankilencz esztendő; és meghala. 28Éle pedig Lámekh száz nyolczvankét esztendőt, és nemze fiat. 29És nevezé azt Noénak, mondván: Ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr. 30És éle Lámekh, minekutánna Noét nemzette, ötszáz kilenczvenöt esztendőt; és nemze fiakat és leányokat. 31És lőn Lámekh egész életének ideje hétszázhetvenhét esztendő; és meghala. 32És mikor Noé ötszáz esztendős volt, nemzé Noé Sémet, Khámot és Jáfetet.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet