Keresés a Bibliában

10Monda pedig az Úr: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről. (Zsid 12,24) 11Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyádfiának vérét, a te kezedből.

KNB SZIT STL BD RUF KG


18Oh föld, az én véremet el ne takard, és ne legyen hely az én kiáltásom számára!

KNB SZIT STL BD RUF KG


7Mert vére ott van közepében, kopasz sziklára ontotta, nem a földre öntötte, hogy por fedje be. (Ezék 16,20.21) 8Hogy haragomat felindítsam és bosszút álljak, kopasz sziklára ontottam vérét, hogy be ne fedeztessék. (Jer 44,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG