Keresés a Bibliában

15 1E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én paizsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges. (Zsolt 18,3; Ésa 41,10) 2És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnékem, holott én magzatok nélkűl járok, és az, a kire az én házam száll, a Damaskusbeli Eliézer? 3És monda Ábrám: Ímé énnékem nem adtál magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. 4És ímé szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem a ki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. 5És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; - és monda nékie: Így lészen a te magod. (Róm 4,18) 6És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul. (Róm 4,3; Jak 2,23) 7És monda néki: Én vagyok az Úr, ki téged kihoztalak Úr-Kaszdimból, hogy néked adjam e földet, örökségedűl. 8És monda: Uram Isten, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt? 9És felele néki: Hozz nékem egy három esztendős üszőt, egy három esztendős kecskét, és egy három esztendős kost, egy gerliczét és egy galambfiat. 10Elhozá azért mind ezeket, és kétfelé hasítá azokat, és mindeniknek fele részét a másik fele része átellenébe helyezteté; de a madarakat nem hasította vala kétfelé. 11És ragadozó madarak szállának e húsdarabokra, de Ábrám elűzi vala azokat. 12És lőn naplementekor, mély álom lepé meg Ábrámot, és ímé rémülés és nagy setétség szálla ő reá. 13És monda az Úr Ábrámnak: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig. (Csel. 7,6. 2 Móz 12,40.) 14De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annakutánna kijőnek nagy gazdagsággal. (2Móz 3,22;11,2.3;12,35.36) 15Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben. (1Móz 25,7.9) 16Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be. (2Móz 12,40) 17És mikor a nap leméne és setétség lőn, ímé egy füstölgő kemencze, és tüzes fáklya, mely általmegyen vala a húsdarabok között. 18E napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, mondván: A te magodnak adom ezt a földet Égyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátes folyóvízig. (1Móz 12,7;13,15;26,4.5Móz;34,4; 2Krón 9,26) 19A Keneusokat, Kenizeusokat, és a Kadmoneusokat. 20A Hittheusokat, Perizeusokat, és a Refeusokat. 21Az Emoreusokat, Kananeusokat, Girgazeusokat, és a Jebuzeusokat.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet