Keresés a Bibliában

11A föld pedig romlott vala Isten előtt és megtelék a föld erőszakoskodással. 12Tekinte azért Isten a földre, és ímé meg vala romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útát a földön. (Zsolt 14,2.3) 13Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általok: és ímé elvesztem őket a földdel egybe.

KNB SZIT STL BD RUF KG


26És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. (1Móz 6,5-7;7,7.1Pét;3,20) 27Ettek, ittak, házasodtak, férjhezmentek mindama napig, a melyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte. (Luk 19,43.44)

KNB SZIT STL BD RUF KG