Keresés a Bibliában

4Mikor pedig láták az ő bátyjai, hogy atyjuk minden testvére közt őt szereti legjobban, meggyűlölik vala, és jó szót sem bírnak vala hozzá szólani. (1Móz 49,23) 34És megszaggatá Jákób ruháit, és zsákba öltözék és gyászolá az ő fiát sokáig. 6És a Horeusokat az ő hegyökön, a Seiren, egész Él-Páránig, mely a puszta mellett van. (5Móz 2,12.22)

KNB SZIT STL BD RUF KG