Keresés a Bibliában

28És menének arra Midiánita kereskedő férfiak, és kivonák és felhozák Józsefet a kútból, és eladák Józsefet az Ismáelitáknak húsz ezüstpénzen: azok pedig elvivék Józsefet Égyiptomba. (Zsolt 105,17; Csel 7,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG