Keresés a Bibliában

2Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, a melyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, a melyet alkotott vala. (2Móz 20,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG