Keresés a Bibliában

25És elsűlyeszté ama városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is.

KNB SZIT STL BD RUF KG


9Ha a seregeknek Ura valami keveset meg nem hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna mint Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók. (1Móz 19,24.25;Siral 3,22; Róm 9,29)

KNB SZIT STL BD RUF KG