Keresés a Bibliában

22És elfordulának onnan a férfiak, és menének Sodomába: Ábrahám pedig még az Úr előtt áll vala. (1Móz 19,27) 23És hozzá járula Ábrahám és monda: Avagy elveszted-é az igazat is a gonoszszal egybe?

KNB SZIT STL BD RUF KG