Keresés a Bibliában

17És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, a mit tenni akarok? (Ámós 3,7) 18Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei. (1Móz 12,3;22,18;26,4; Csel 3,25; Gal 3,8) 19Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, a mit szólott felőle. (1Móz,18 18. 1Móz 22,17.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5Tehát előre megjelentém néked, mielőtt bekövetkezett, tudtodra adtam, hogy ezt ne mondd: Faragott képem mívelé ezeket, bálványom és öntött képem parancsolá ezeket. (Ámós 3,7.5Móz;32,27)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10Mert én szólottam a prófétákhoz; én sokasítottam meg a látásokat, és én szólottam hasonlatokban a próféták által. (Jóel 1,4.10.11)

KNB SZIT STL BD RUF KG