Keresés a Bibliában

18E napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, mondván: A te magodnak adom ezt a földet Égyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátes folyóvízig. (1Móz 12,7;13,15;26,4.5Móz;34,4; 2Krón 9,26)

KNB SZIT STL BD RUF KG