Keresés a Bibliában

13Isai pedig nemzé Eliábot, az ő elsőszülöttét, és Abinádábot, másodikat, Simeát, harmadikat. (1Sám 16,6;2Sám 13,3) 14Netanéelt, negyediket, és Raddait, ötödiket. 15Osemet, hatodikat és Dávidot, a hetedik fiát; (1Sám 17,1.12.13) 16És nővéreiket, Séruját és Abigáilt. Sérujának pedig fiai voltak: Absai, Joáb és Asáel, e három. (2Sám 2,22.23;1Kir 2,5.29.31) 17Abigáil szülé Amasát; Amasának atyja pedig az Ismáel nemzetségéből való Jéter vala. (1Krón 12,18.2Sám;17,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG