Keresés a Bibliában

35De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és minémű testtel jönnek ki? (Ezék 37,3-10; Mát 22,29) 36Balgatag! a mit te vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothadánd. (Ján 12,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG