Keresés a Bibliában

3Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, a ki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által. (2Kor 3,5;Fil 2,10.11)

KNB SZIT STL BD RUF KG