Keresés a Bibliában

9 1Nem vagyok-é apostol? Nem vagyok-é szabad? Nem láttam-é Jézus Krisztust, a mi Urunkat? Nem az én munkám vagytok-é ti az Úrban? (1Kor 15,8; Csel 9,3.5.17;26,16;22,17;1Kor 4,15) 9Mert a Mózes törvényében meg van írva: Ne kösd fel a nyomtató ökörnek száját. Avagy az ökrökre van-é az Istennek gondja? (5Móz 25,4.1Tim;5,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG