Keresés a Bibliában

10Azoknak pedig, a kik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék. (1Thess 4,15;Mát 5,32; Malak 2,14) 39Az asszonyt törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, a kihez akar, csakhogy az Úrban. (Róm 7,2;2Kor 6,14.16)

KNB SZIT STL BD RUF KG