Keresés a Bibliában

2A mi pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék. (Luk 12,42; Zsid 3,5) 12Fáradozunk is, tulajdon kezünkkel munkálkodván; ha szidalommal illettetünk, jót kívánunk; ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük; (Zsolt 109,28;Róm 12,14; Mát 5,44) 8A plántáló pedig és az öntöző egyek; de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. (Zsolt 62,13; Róm 2,6; Jel 22,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG


3És mivelhogy azonféle míves vala, náluk marada és dolgozik vala. Mesterségökre nézve ugyanis sátorcsinálók valának. (Csel 20,34.1Kor;4,12.2Thess;3,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG