Keresés a Bibliában

13Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! (1Kor 15,34; Mát 24,42;25,13.1Pét;5,8) 14Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! (1Ján 4,7.8.20)

KNB SZIT STL BD RUF KG


19És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, (Eféz,1 16.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket. (Róm 12,1.1Kor;6,13;15,50-54.35.36.44.48.2Kor;5,1; Róm 8,11; Zsolt 110,1.2; Mát 22,44)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2A ki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, a melyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. (Ján 14,6; Eféz 2,18) 3Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, (Jak 1,2-4) 6Kik között vagytok ti is, Jézus Krisztusnak hivatalosai: (5Móz 32,21) 4Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk. (Kol 2,12;Eféz 4,22-24)

KNB SZIT STL BD RUF KG