Keresés a Bibliában

25Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti. (Mát 22,44; Zsolt 110,1) 26Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. (Jel 20,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG