Keresés a Bibliában

20Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak. (Csel 26,23; Kol 1,18; Jel 1,5;Mát 28,1-6) 23Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. (1Thess 4,14-17;Gal 5,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG


18És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első; (Eféz 1,22; Csel 26,23; Róm 14,9;12,4.5; Eféz 4,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG