Keresés a Bibliában

13Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet. (1Kor 16,14) 5Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, (Kol 1,9-11;2,5-7;1Kor 12,8) 8 1A bálványáldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. (Csel 15,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG


13A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által. (3Móz 17,7.5Móz;32,17; Zsolt 106,37; Jel 9,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG


7Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a miképen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással. (Eféz 2,21.22.1Kor;3,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett. (Eféz 4,18) 28És a miképen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretökben megtartsák, azonképen oda adták őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek; (Jób 14,4; Zsolt 51,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG


13 1Azon a napon kimenvén Jézus a házból, leüle a tenger mellett. 15Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. 10És ímé, vala ott egy elszáradt kezű ember. És megkérdék őt, mondván: Ha szabad-é szombatnapon gyógyítani? hogy vádolhassák őt. (Luk 14,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG