Keresés a Bibliában

13Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet. (1Kor 16,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5 1Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. (Ján 3,19-21) 6Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. (Kol 3,11;Jak 2,17.18) 3Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, (1Kor 1,3) 8De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. (1Kor 2,2;15,3;1Kor 16,22) 6Miképen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul. (1Móz 15,6; Róm 4,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG