Keresés a Bibliában

12Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is. (1Kor 10,17;Róm 12,4.5) 13Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. (Eféz 2,14.15; Gal 3,27.28) 27Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. (Róm 12,5; Eféz 1,23;4,12;5,30; Kol 1,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG


11És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: (1Kor 12,28; Csel 11,27.28; Csel 21,8;20,28; Ján 21,15.1Pét;5,1-2.1Tim;3,2) 12A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: (Róm 12,5; Kol 1,24.2Kor;13,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG