Keresés a Bibliában

1 1Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, az atyafi. (Gal 1,1;Csel 18,17) 4Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott, (Eféz 1,15.16; Róm 1,8) 2Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken: (1Kor 6,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG


3Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való emlékezésemben, (1Kor 1,4; Filem 4;Róm;1,8.1Thess;1,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG