Keresés a Bibliában

20Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét? (Jób 12,17; Ésa 33,18;Jób 17,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG