Keresés a Bibliában

1 1Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, az atyafi. (Gal 1,1;Csel 18,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG


1 1Pál és Timótheus, Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, a kik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal egyetemben: (2Kor 1,1; Kol 1,1;4,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG