Keresés a Bibliában

18Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. (Róm 1,16;2Kor 4,3) 15 1Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is, (Gal 1,11.12;1Kor 2,2) 2A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, a minémű beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké. (1Kor 1,21; Róm 1,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG