Keresés a Bibliában

27Vajjon gondolható-é, hogy lakozhatnék az Isten a földön? Ímé az ég, és az egeknek egei be nem foghatnak téged; mennyivel kevésbbé e ház, a melyet én építettem. (Ésa 66,1; Jer 23,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG


34Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; (Mát 23,16-22;Ésa 66,1; Csel 7,49) 35Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; (Zsolt 48,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG


49A menny nékem ülőszékem, a föld pedig az én lábaimnak zsámolya; micsoda házat építhettek nékem? azt mondja az Úr, vagy melyik az én nyugodalmamnak helye? (Ésa 66,1.2) 24Az Isten, a ki teremtette a világot és mindazt, a mi abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. (Csel 14,15;Csel 7,48.49.1Kir;8,27)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány.

KNB SZIT STL BD RUF KG