Keresés a Bibliában

7És az Úr angyala eljött másodszor is és megilleté őt, és monda: Kelj fel, egyél; mert erőd felett való utad van. 8És ő felkelt, és evett és ivott; és méne annak az ételnek erejével negyven nap és negyven éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig. (2Móz 24,18.2Móz;34,28; Máté 4,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG