Keresés a Bibliában

38Aláméne azért Sádók pap és Nátán próféta és Benája, a Jójada fia, a Kereteusok is és a Peleteusok, és felülteték Salamont a Dávid király öszvérére, és alávivék őt Gihonba. (2Sám 20,7.23) 2Én elmegyek az egész földnek útján; erősítsd meg magad és légy férfiú. (Józs 23,14) 35Rendelé pedig a király a Jójada fiát ő helyette a sereg fölé, és Sádók papot rendelé a király Abjátár helyett. (2Sám 8,16;1Sám 2,35)

KNB SZIT STL BD RUF KG