Keresés a Bibliában

7Kigyomlálom az Izráelt e föld színéről, a melyet nékik adtam; e házat, melyet az én nevemnek szenteltem, elvetem szemeim elől, és az Izráel példabeszédül és meséül lészen minden nép előtt. (5Móz 4,25-27.28.36.37) 8És bár e ház felséges, mégis a kik elmennek mellette, elcsodálkoznak, felkiáltanak, és azt mondják: Miért cselekedett így az Úr ezzel a földdel és ezzel a házzal? (Siral 2,2-7;21,22.5Móz;29,24-28)

KNB SZIT STL BD RUF KG


35Ímé pusztán hagyatik néktek a ti házatok; és bizony mondom néktek, hogy nem láttok engem, mígnem eljő az idő, mikor ezt mondjátok: Áldott, a ki jő az Úrnak nevében! (Mik 3,12; Luk 19,43.44;Luk 19,38; Mát 23,38.39)

KNB SZIT STL BD RUF KG