Keresés a Bibliában

12Ez ama ház, a melyet te építesz: Ha az én rendelésimben jársz, és az én ítéletim szerint cselekszel, és megtartod minden én parancsolatimat, azokban járván: Én is bizonyára megerősítem veled az én beszédemet, a melyet szólottam Dávidnak, a te atyádnak; (2Sám 7,14-16;1Kir 2,4;9,4) 13És az Izráel fiai között lakozom, és nem hagyom el az én népemet, az Izráelt. (2Móz 29,45.46) 3És monda néki az Úr: Meghallgattam a te imádságodat és könyörgésedet, a melylyel könyörgöttél előttem: Megszenteltem e házat, a melyet építettél, abba helyheztetvén az én nevemet mindörökké, és ott lesznek az én szemeim, és az én szívem mindenkor. (5Móz 12,11;1Kir 8,29)

KNB SZIT STL BD RUF KG