Keresés a Bibliában

25És lakozék Júda és Izráel bátorsággal, kiki mind az ő szőlőtője és fügefája alatt. Dántól fogva Bersebáig; Salamonnak minden idejében. (3Móz 26,5.6)

KNB SZIT STL BD RUF KG


4És kiki nyugszik az ő szőlője alatt és fügefája alatt, és senki meg nem rettenti őket, mert a Seregek Urának szája szólott. (Mik 25,41.2Tim;2,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG