Keresés a Bibliában

20És Júda és Izráel megsokasodott, olyan sok volt, mint a tenger mellett való föveny, és ettek, ittak és vigadtak. (1Kir 3,8.1Móz;13,16.4Móz;23,10) 21Salamon pedig uralkodék minden országokon a folyóvíztől fogva egész a Filiszteusok földéig és Égyiptomnak határáig, és ajándékokat hoznak vala, és szolgálnak vala Salamonnak, életének minden idejében. (1Móz 15,18.2Krón;9,26)

KNB SZIT STL BD RUF KG