Keresés a Bibliában

20És Júda és Izráel megsokasodott, olyan sok volt, mint a tenger mellett való föveny, és ettek, ittak és vigadtak. (1Kir 3,8.1Móz;13,16.4Móz;23,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG