Keresés a Bibliában

5Megjelenék Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és monda az Isten: Kérj, a mit akarsz, hogy adjak néked. (1Kir 9,2.1Krón;21,29) 2Megjelenék az Úr Salamonnak másodszor is, a miként megjelent volt néki Gibeonban. (1Kir 3,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG